Aktivity


Vzdělávání

Všechny formy vzdělávání jsou vedeny interaktivní formou. Přednášky s diskuzí jsou pro širší veřejnost z řad rodičů s dětmi. Kurz efektivního rodičovství (KER) jedná se o vícedenní kurz (5 tříhodinových setkání) pro rodiče, vede k rozvoji rodičovských kompetencí. Besedy, workshopy, diskusní skupiny  jsou pro rodiče, prarodiče, témata jsou volena z deklarovaného zájmu rodin. Tréninkové aktivity je vzdělávací cyklus, kde je kladen důraz především na praktickou část a trénink rodičovských dovedností, nárůst kompetencí a podpora toho dobrého a pozitivního, co už člověk umí. Osvěta je součástí všech ostatních činností CPR, navíc každý rok zaměřujeme na jednu specifickou osvětovou kampaň a navíc realizujeme kampaně, které jsou vyhlášeny celostátně. Konkrétní témata na každý měsíc najdete v programu. Pro děti je v průběhu vzdělávacích aktivit zajištěno hlídání.

Poradenství

Klientům jsou k dispozici pravidelné poradny, dle potřeb jsou některé poradny každý týden, jiné pouze jednou do měsíce, vždy ve stanovený čas a den.
·         Zdravotní a pediatrická
·         Těhotenská
·         Psychologická
·         Finanční
·         Logopedická
·         Homeopatická
·         laktační

Informační centrum

Pracovnice vyhledávají a podávají informace rodičům, prarodičům, ostatním klientům i široké veřejnosti, pomáhají jim orientovat se v daném problému, navazuje na ostatní aktivity centra. K dispozici je databáze obsahující informace o všech návazných službách v regionu. Klienti dostanou informaci, kontakt nebo jsou nakontaktováni přímo na odborníka z CPR či jiné organizace. Provozní doba Informačního centra je po-čt  8-18h, pá 8-14h+služba na telefonu i o víkendech

Kontaktní místo

V rámci projektu je rodičům a organizacím pracujícím s rodinami (včetně OSPOD) nabídnuto využití prostor centra jako kontaktního místa. Jde o umožnění setkávání se na neutrálním a bezpečném místě. Jeho služeb využívají zejména rozvedení otcové, kteří se zde scházejí se svými dětmi. Často, vzhledem k věku dítěte, potřebují odbornou pomoc aktivizační pracovnice a koordinátorky služeb.

Hlídání dětí – doprovodná služba

je doplňková činnost nutná při pořádání vzdělávacích a poradenských aktivit.

Psychosociální aktivity

Kluby rodičů

  Jsou nízkoprahové, pravidelně se setkávající skupiny rodičů s dětmi, jedná se o každodenní aktivitu dopolední i odpolední, v jejímž rámci spolu rodiče a děti komunikují, podporují se a sdílejí rodičovské zkušenosti a problémy. Probíhá 10 pravidelných klubů.

Rodičovské svépomocné skupiny

-          Vzájemná podpora rodin, svépomoc, aktivita je vedena samotnými rodiči, vycházející z jejich iniciativy, scházejí se v určitých časových obdobích  dle potřeby a zájmu

Rodičovské podpůrné skupiny

Pro rodiny, které řeší konkrétní problém, potřebují přítomnost odborníka a zároveň chtějí téma sdílet s ostatními ve skupině

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.